Reklama w internecie
Tęcza

Konkurs plastyczny

Tęcza

Tecza

Edycja: XI

Termin składania prac: 2013-12-18
Data zakończenia: 2014-04-30
Strona www: Przejdź do strony
Status: Zakończony
Pula nagród: Nagrody dla uczestników w każdej grupie wiekowej:
- I miejsce - laptop;
- II, III miejsca - sprzęt cyfrowy;
- laureat wyróżnienia krajowego I stopnia otrzyma nagrodę rzeczową;
- laureat wyróżnienia krajowego II stopnia otrzyma wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe;
- laureat I miejsca w kraju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzyma stypendium twórcze.
Zasięg: ogólnopolski
Tematyka: barwy lata
Koszt udziału: 8zł
Dodatkowe informacje: Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:
-rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką;
-praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką;
-zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu.
Opis: Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (V i VI klasa), gimnazjów i szkół średnich.